Tuesday, February 18, 2014

"Tongeneratorer för enstämmiga elektroniska musikinstrument"

Intressanta artiklar ur gamla nummer av Radio och television. 
Del 6:
"Tongeneratorer för enstämmiga elektroniska musikinstrument"
Ur radio och television nr 9 September 1963:
No comments: