Wednesday, February 19, 2014

"Enstämmigt elektroniskt musikinstrument"

Intressanta artiklar ur gamla nummer av Radio och television. 
Del 9:
"Enstämmigt elektroniskt musikinstrument"
Ur radio och television nr 10 Oktober 1963:


No comments: