Tuesday, February 18, 2014

"Syntetisk musik med elektroniska hjälpmedel"

Intressanta artiklar ur gamla nummer av Radio och television. 
Del 8:
"Syntetisk musik med elektroniska hjälpmedel"
Ur radio och television nr 2 Februari 1959:
No comments: