Tuesday, February 18, 2014

Experiment med elektroniskt musikinstrument

Intressanta artiklar ur gamla nummer av Radio och television. Del 1:
Experiment med elektroniskt musikinstrument.
Ur Radio och television Nr 1 Januari 1960:


No comments: