Friday, October 16, 2009

GSSL kompressor omplanering.Ger upp idén att bygga GSSL:en i racklådan jag köpte. Stål är ashårt & tråkigt att jobba med. Aluminium & trä är bättre.

No comments: